Autorska Szkoła Podstawowa
"ODKRYWCY"
im. Janusza Korczaka
w Kiełczowie

"DZIECKO MA PRAWO BYĆ SOBĄ.
MA PRAWO DO POPEŁNIANIA BŁĘDÓW.
MA PRAWO DO POSIADAN​​IA WŁASNEGO ZDANIA.
MA PRAWO DO SZACUNKU."

CO OFERUJE NASZA SZKOŁA?

 • autorski projekt zajęć z edukacji wczesnoszkolnej "Akademia Odkrywców"
 • kameralna grupa (max. 12 dzieci) - 1. klasa
 •  edukacja poprzez zabawę, projekty, zadania indywidualne
 • pedagogika zabawy, metodyka zuchowa, elementy Montessori, pozytywna dyscyplina
 • nauczanie w systemie blokowym
 • język angielski - 4 lekcje w tygodniu
 • brak zadań domowych
 • ocenianie kształtujące
 • zajęcia w terenie
 • opieka psychologiczno-pedagogiczna
 • systematyczne wyjścia, wycieczki
 • rodzic jako część społeczności szkolnej

PLAN DNIA:

opieka świetlicowa 
8:30-9:00 - krąg, przywitanie 
9:00-10:30 - I blok - "Akademia Odkrywców" 
10:30-11:00 -  przerwa 
11:00-12:30 - II blok - "Akademia Odkrywców" 
12:30-13:00 - przerwa 
13:00-14:30 - III blok - zajęcia dodatkowe wg zainteresowań dzieci opieka świetlicowa

CENNIK: 

wpisowe - 500 zł
czesne (IX-VI) - 1500 zł
czesne (VII-VIII) - 500 zł


Edukacja w naszej szkole odbywa się w formule edukacji domowej - szkołą macierzystą jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Inspiracja" we Wrocławiu.


Zapraszamy ciekawe świata dzieci i otwartych rodziców! 
Zadzwoń, przyjdź, zobacz, porozmawiaj i zdecyduj.

DZIECKO NIE JEST CZYSTĄ KARTKĄ
" Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną zapełnisz treścią.”

Chcemy pomóc dzieciom odkryć ich talenty i mocne strony

O NAUCE I ZROZUMIENIU 
„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.” 

Chcemy pokazać dzieciom jak badać i odkrywać świat, aby go rozumiały i znalazły w nim swoje miejsce.

O ROLI OPIEKUNA 
„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie um​ie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.” 

Chcemy towarzyszyć dzieciom w rozwoju, wspierać w trudnościach i pozytywnie motywować. 

O RADOŚCI JAKĄ DAJE SAMODZIELNOŚĆ 
„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.” 

Chcemy być obok dzieci, aby z czasem stanąć za nimi.  

O PRZEMOCY I TRESURZE 
„Wszystko, co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą, jest nietrwałe, niepewne, zawodne.” 

Chcemy dać każdemu dziecku możliwość nauki i rozwoju we własnym tempie, bez presji czasu i oceniania. 

O GRANICACH 
„Nie biegaj, bo się spocisz. Nie biegaj, bo się zabłocisz. Nie biegaj, bo mnie głowa boli. (…) I cała potworna maszyna pracuje długie lata, by kruszyć wolę, miąć energię, spalać siłę dziecka (…) Więc na wszystko pozwalać? Przenigdy: z nudzącego się niewolnika zrobimy znudzonego tyrana. (…) Musimy ustalić granice jego i mego prawa.” 

Chcemy dać dzieciom przestrzeń do bycia dziećmi, jednocześnie wprowadzając w świat norm społecznych.  

O POROZUMIENIU I PRZEBACZANIU 
„Trzeba się porozumieć, trzeba się pogodzić. I trzeba przebaczać. Często wystarczy przeczekać.” 

Chcemy kończyć każdy dzień Kręgiem Rady, podczas którego każde dziecko będzie mogło wyrazić swoje myśli i zakończyć wspólny czas bez trudnych emocji. 

Powyższe cytaty pochodzą z następujących książek i pism Janusza Korczaka: 
 • „Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie”
 • „Jak kochać dziecko. Internat. Kolonie letnie. Dom Sierot”
 • „Momenty wychowawcze”
 • „Pamiętnik i inne pisma z getta”
 • „Prawidła życia”
 • „Pisma wybrane”
Książki Janusza Korczaka możecie pobrać bezpłatnie w wersji PDF na stronie Rzecznika Praw Dziecka.