POLONISTYCZNY ZAWRÓT GŁOWY

to projekt warsztatów literacko-językowych z języka polskiego. Podczas zajęć realizowane są zagadnienia aktualnej podstawy programowej klas 4-6, 7-8 szkoły podstawowej. Przygotowywane są dla uczniów, jako utrwalenie wiedzy zdobywanej na lekcjach, lub dla dzieci  realizujących obowiązek szkolny poza szkołą (edukacja domowa).

Zajęcia trwają 2 godz. W każdym miesiącu odbywają się dwa warsztaty: kształcenia literackiego oraz językowego.

Na każde spotkanie obowiązują osobne zapisy.

Możliwe jest zamówienie zajęć indywidualnych oraz grupowych poza programem.

Zajęcia organizuje Olga Dudkiewicz - pedagog, nauczyciel języka polskiego, wieloletni wychowawca dzieci i młodzieży.

ROK SZKOLNY 2019/2020

Centrum Terapii i Rozwoju BLIŻEJ DZIECKA   ul. Sienna 11  Wrocław

grupa 4-6       BRAK MIEJSC

ŚRODA  godz.14:30-16:30

                  13.11, 27.11, 4.12, 18.12

grupa 7-8  

ŚRODA  godz.14:30-16:30                                 6.11, 20.11, 11.12

ZAPISY

na każde zajęcia osobne, 

przyjmowane cały rok 

PROGRAM 4-6  2019/2020

X    

XI     

XII

I  

II

III

IV

V

30.1027.11

18.12

KSZTAŁCENIE LITERACKIE

FIKCJA LITERACKA

DŁUŻSZE FORMY WYPOWIEDZI

RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

BUDOWA WIERSZA, ŚRODKI STYLISTYCZNE

KRÓTSZE FORMY WYPOWIEDZI

LEKTURY - LEGENDY POLSKIE

LEKTURY - MITY GRECKIE

POWTÓRZENIE

X    

XI     

XII

I  

II

III

IV

V

16.10

13.11

4.12

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

LITERY I GŁOSKI

ORTOGRAFIA, INTERPUNKCJA

CZĘŚCI MOWY

CZĘŚCI ZDANIA

WYPOWIEDZENIA

SŁOWOTWÓRSTWO

ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE

POWTÓRZENIE