GRUPA OPERACYJNA "ZEW"

to projekt zajęć dla chłopców z klas 4-8 szkoły podstawowej, których celem jest rozwijanie zainteresowań oraz szkolenie survivalowe. Zajęcia odbywają się głównie w terenie (las), gdzie chłopcy mogą przeżyć przygodę, zmierzyć się z przyrodą, poznać ją, a przy tym swoje możliwości. Dzieci uczą się podstawowych technik przetrwania, pracy zespołowej, rozwijają samodzielność i sprawność fizyczną.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu (90 minut). W programie G.O. ZEW znajdują się także dodatkowe biwaki i wyjazdy.

Zajęcia organizuje Łukasz Dudkiewicz - wieloletni wychowawca dzieci  i młodzieży, instruktor ZHP.

ROK SZKOLNY 2019/2020

grupa  ALFA 

ŚRODA   godz.16:30-18:00

grupa  DELTA  

ŚRODA  godz.13:00-14:30

grupa  BRAVO  

PIĄTEK  godz.16:30-18:00

DOKUMENTY

ZAPISY

w miarę wolnych miejsc

przyjmowane cały rok