KLUB  WŁÓCZYKIJA

to grupa ciekawych świata dzieci z klas 4-8 szkoły​ podstawowej, które wspólnie przemierzają ojczyste szlaki. Podczas wycieczek dzieci poznają kraj, jego środowisko przyrodnicze, tradycje, zabytki i historię.  Podnoszą swoją  sprawność  fizyczną, hartują charakter, spędzają aktywnie czas na świeżym powietrzu. 

Wyjazdy przygotowywane są raz w miesiącu w weekendy, trwają jeden lub dwa dni. Podróżujemy najczęściej PKP,

śpimy  w schroniskach, nosimy nasz dobytek na plecach, odpoczywamy od elektroniki i podziwiamy piękno przyrody.

Chętni zdobywają Odznakę Turystyki Pieszej PTTK.

Na każdy wyjazd prowadzone są osobne zapisy. Wycieczka może zostać odwołana w przypadku ulewnych deszczy.

NAJBLIŻSZA WYCIECZKA:
RUDAWY JANOWICKIE

TERMIN:

MIEJSCE:

KOSZT:

TRASA, czyli co zobaczymy:

ZAPEWNIAMY:

EKWIPUNEK, czyli co zabrać:

MIEJSCE ZBIÓRKI i ODBIORU:

 

GODZINA ZBIÓRKI:

GODZINA POWROTU:

10.10. 2020r. (SOBOTA)

Rudawy Janowckie

120 zł

Wrocław - Janowice Wielkie - zamek Bolczów - skały - schronisko Szwajcarka - Sokoliki - Trzcińsko - Wrocław

bilety PKP, ciepły posiłek, opiekę kadry 

mały plecak, legitymację szkolną, drugie śniadanie,

2 butelki picia, kurtke przeciwdeszczową, latarkę

pętla MPK ul. Litewska LUB Dworzec PKP Wrocław Główny

7:30/ 8:20

20:00 lub 22:00

DOKUMENTY

ZAPISY

na każdą wycieczkę

osobne zapisy

PLANOWANE  WYCIECZKI:
LISTOPAD              - 
GRUDZIEŃ             - 
STYCZEŃ               -