top of page
kdz.png

KLUB  DZIEWCZYN

to projekt zajęć dla dziewcząt z klas 4-8 szkoły podstawowej, których celem jest rozwijanie zainteresowań oraz wzajemne wsparcie w kręgu młodych kobiet.  

Program zajęć dopasowywany jest do konkretnej grupy - dziewczęta go współtworzą, zgodnie ze swoimi pasjami

i pomysłami.  Spotkania odbywają się raz w tygodniu (90 minut)  w lokalu lub w terenie.

W programie znajdują się także dodatkowe wyjścia, wycieczki i wyjazdy.

Zajęcia organizuje Olga Dudkiewicz - pedagog (pedagogika opiekuńcza z terapią), nauczyciel, wieloletni wychowawca dzieci i młodzieży.

Koszt: 120 zł/ m-c.

ROK SZKOLNY 2022/2023

SP 10  ul. Inflancka 13  Wrocław

    

CZWARTEK

godz. 14:40-16:10

ZAPISY

w miarę wolnych miejsc

przyjmowane cały rok 

bottom of page