KLUB  DZIEWCZYN

to projekt zajęć dla dziewcząt z klas 4-8 szkoły podstawowej, których celem jest rozwijanie zainteresowań oraz wzajemne wsparcie w kręgu młodych kobiet.  

Program zajęć dopasowywany jest do konkretnej grupy - dziewczęta go współtworzą, zgodnie ze swoimi pasjami

i pomysłami.  Spotkania odbywają się raz w tygodniu (60 minut)  w lokalu lub w terenie.

W programie znajdują się także dodatkowe wyjścia, wycieczki i wyjazdy.

Zajęcia organizuje Olga Dudkiewicz - pedagog (pedagogika opiekuńcza z terapią), nauczyciel, wieloletni wychowawca dzieci i młodzieży.

ROK SZKOLNY 2020/2021

SP 10  ul. Inflancka 13  Wrocław

    

CZWARTEK  16:00-17:00

ZAPISY

w miarę wolnych miejsc

przyjmowane cały rok