top of page

  Witamy!

  Zajmujemy się wspieraniem dzieci we wszechstronnym rozwoju oraz edukacją poprzez grę, zabawę, projekt.

 Odkrywamy świat dookoła nas, zdobywamy wiedzę, rozwijamy swoje zainteresowania i  pasje.

  Odkrywamy siebie - swoje talenty, słabości. Hartujemy charaktery, doskonalimy  umiejętności społeczne.

   Obcujemy z przyrodą - większość proponowanych zajęć odbywa się w terenie.

     Poprzez aktywne formy zajęć rozwijamy sprawność fizyczną, pobudzamy ciekawość  poznawczą. 

  Tworzymy nowe wrażenia i doświadczenia, w życzliwej  atmosferze,  pełnej  wsparcia i wzajemnego szacunku.

    Organizujemy   śródroczne   zajęcia   ogólnorozwojowe, wycieczki, wakacyjny  wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

        Działamy w rejonie:  Wrocław-Psie Pole, Kiełczów, Wilczyce. 

bottom of page